Exekúcia, dražba

Ak sa dostanete do exekúcie, môžete stratiť viac ako len svoje bývanie!

Počet exekúcii na Slovensku teraz dosahuje rekordnú úroveň! Exekúcie každoročne vzrastú o cca 400 tisíc. Podľa notárskej komory Slovenskej republiky je len počet dobrovoľných dražieb nehnuteľností za posledných 10 rokov viac ako 34 tisíc.

V prípade, že vykonateľné rozhodnutie ukladá dlžníkovi povinnosť zaplatiť dlh a on tak v určenej lehote dobrovoľne neurobí, jeho veriteľ je oprávnený na základe tohto rozhodnutia, ktoré je zároveň exekučným titulom, začať s exekúciou. Exekúciou sa rozumie nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, ktorú vykonáva exekútor ako štátom určená a splnomocnená osoba s postavením verejného činiteľa.

Keď je na Vás uvalená exekúcia, tak sa automaticky dostávate do Centrálneho registra exekúcií Slovenskej komory exekútorov, zároveň sa informácia o exekúcii oznámi aj všetkým sprostredkovateľom úverov.

Toto má za následok to má negatívny dopad na hodnotenie Vašej úverovej spoľahlivosti. Máloktorý poskytovateľ hypotéky chce požičať peniaze niekomu, kto bol už v exekúcii. Môže sa stať, že Vám úverové inštitúcie pravdepodobne neposkytnú ďalšiu pôžičku alebo hypotéku. V krajnom prípade to môže spôsobiť, požiadavku veriteľa na okamžité splatenie dlhu.

Spolu s Vašou rodinou sa budete musieť vysťahovať a nájsť si iné ubytovanie, stratíte bezpečnosť a rodinné zázemie, ktoré ste mali vo Vašom dome, byte.

S hroziacim zvyšovaním úverových sadzieb, je vo Vašom vlastnom záujme spraviť všetko, čo je potrebné na to, aby sa predišlo exekúcii skôr ako bude príliš neskoro.

Takto vyzerá priebeh exekučného konania v skratke:

  1. upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti
  2. predvolanie na súd – je určený deň a čas vypočúvania
  3. pojednávanie – výstup pojednávania môže byť rôzny, najbežnejším prípadom je, že súd nariadi dražbu
  4. Exekútorom nariadená dražba – toto je fáza, kedy vás môže exekútor vysťahovať z Vášho domu. V tejto fáze, je možné pozastaviť exekučné konanie iba ak zaplatíte ihneď všetky Vaše nedoplatky a v niektorých prípadoch aj naraz celú dĺžnu sumu hypotekárnej pôžičky.

Nútená (exekučná) dražba je jedným zo spôsobov, akým sa voči dlžníkovi vykonáva exekúcia. Cieľom je prechod vlastníckeho práva k predmetu dražby. Je ustanovený licitátor, ktorý sa obracia na účastníkov dražby s výzvou na podávanie ponúk. Príklepom licitátora prejde vlastnícke právo k predmetu dražby na účastníka dražby (vydražiteľa).

Nemusí to všetko, ale prebehnúť takto. Dobrá správa je, že Vám môžeme pomôcť zastaviť exekučné konanie v akejkoľvek fáze. Ak budete súhlasiť s predajom nehnuteľnosti jednému z našich investorov, ktorý mám k dispozícii hotovosť na kúpu, môže získať zastavenie súdnej exekúcie vašej nehnuteľnosti. Ak je to potrebné, náš investor môže ísť s Vami na súdnej pojednávanie a predložiť dôkaz o tom, že už bol dohodnutý predaj Vašej nehnuteľnosti. Následne sa celý predaj nehnuteľnosti zrealizuje behom niekoľkých týždňov. Dokonca aj v deň príkazu na vysťahovanie, môžeme ešte všetko zastaviť. Bezohľadu na to, či má Vaša nehnuteľnosť ešte nejakú zostatkovú hodnotu voči nesplatenej časti hypotéky alebo nie.

Nenechajte to dospieť až to takéhoto stavu. Môžeme Vám pomôcť zastaviť exekučné konanie už teraz. Vyplňte nezáväznú online žiadosť o predbežnú ponuku nech sa Vám môžeme ozvať a pomôcť s rýchlym predajom.